Τηλεφωνικό κέντρο

Το Τηλεφωνικό Κέντρο της Patient Plus υποστηρίζει ασθενείς, ιατρούς, νοσοκομεία, φαρμακεία και φαρμακευτικές εταιρείες μέσα από ένα εύρος υπηρεσιών καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες μέσω in-house τηλεφωνικού κέντρου επικοινωνίας (Health Call Center) που απαρτίζεται από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Κάθε πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών που παρέχουμε είναι διαφορετικό και προσαρμοσμένο στην ιδιαιτερότητα της νόσου και στις μοναδικές ανάγκες του αντίστοιχου πληθυσμού των ασθενών.

  • Ανοιχτή Γραμμή Υποστήριξης Ασθενών
  • Εξερχόμενες κλήσεις προς τους ασθενείς & τους οικείους
  • Υπενθυμίσεις για την ορθή & έγκαιρη λήψη των φαρμάκων

Παρακολούθηση & Αναφορές Φαρμακοεπαγρύπνησης

Call Now Button