Υπηρεσίες

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις υπηρεσίες μας

Τηλεφωνικό κέντρο

Το Τηλεφωνικό Κέντρο της Patient Plus υποστηρίζει ασθενείς, ιατρούς, νοσοκομεία, φαρμακεία και φαρμακευτικές εταιρείες μέσα από ένα εύρος υπηρεσιών καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες μέσω in-house τηλεφωνικού κέντρου επικοινωνίας (Health Call Center) που απαρτίζεται από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Κάθε πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών που παρέχουμε είναι διαφορετικό
και προσαρμοσμένο στην ιδιαιτερότητα της νόσου και στις μοναδικές ανάγκες
του αντίστοιχου πληθυσμού των ασθενών.

  • Ανοιχτή Γραμμή Υποστήριξης Ασθενών
  • Εξερχόμενες κλήσεις προς τους ασθενείς & τους οικείους
  • Υπενθυμίσεις για την ορθή & έγκαιρη λήψη των φαρμάκων
  • Παρακολούθηση & Αναφορές Φαρμακοεπαγρύπνησης
φαρμακοεπαγρύπνηση

Η Patient Plus διαθέτει υπηρεσία Φαρμακοεπαγρύπνησης μέσω της οποίας καταγράφει τις αναφορές των ασθενών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζουν από την χρήση ενός συγκεκριμένου φαρμάκου. Διαθέτει ένα καλά οργανωμένο και επικυρωμένο σύστημα καταγραφής τους έτσι ώστε να διατηρούνται ακριβείς, ενημερωμένες και απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες.

εκπαίδευση των ασθενών κατ’ οίκον

Η εξειδικευμένη νοσηλευτική ομάδα της Patient plus αναλαμβάνει την εκπαίδευση των ασθενών κατ’ οίκον στο πώς να πραγματοποιήσουν μόνοι τους την φαρμακευτική τους αγωγή. Πραγματοποιείται συνολική και βήμα προς βήμα επίδειξη για τη χρήση και φύλαξη πολύπλοκων συστημάτων χορήγησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υποδεικνύουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Στόχος είναι ο ασθενής να καταλάβει σε βάθος τον σωστό τρόπο χορήγησης της θεραπείας του.

ψυχολογική υποστήριξη

Η ψυχολογική υποστήριξη του ατόμου είναι μια απαραίτητη διαδικασία σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα που βοηθά το άτομο από τη στιγμή της διάγνωσης αλλά και στη πορεία της νόσου να αποδεχτεί και να διαχειριστεί τις αλλαγές που προκύπτουν στην ζωή του. Η ψυχολογική υποστήριξη που παρέχεται από εξειδικευμένους ψυχολόγους σε θέματα υγείας, δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον ασθενή αλλά παρέχει στήριξη και στο οικογενειακό περιβάλλον στοχεύοντας στη βελτίωση τόσο της ποιότητας ζωής αλλά και της ψυχικής διάθεσης.

διατροφολογική υποστήριξη

Για την επίτευξη του επιθυμητού θεραπευτικού αποτελέσματος η συμμόρφωση στην αγωγή πρέπει να συνοδεύεται από το κατάλληλο διατροφικό προφίλ και την άσκηση. Οι ειδικά εκπαιδευμένοι επιστήμονες και διατροφολόγοι που στελεχώνουν την εταιρεία, παρέχουν υψηλού επιπέδου εξατομικευμένη διατροφολογική φροντίδα. Με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας των ατόμων, στην Patient Plus παρέχονται εξειδικευμένα προγράμματα διατροφολογικής υποστήριξης που σχεδιάζονται με βάση το ιατρικό ιστορικό, τις διατροφικές συνήθειες και την καθημερινότητα κάθε ατόμου.

αιμοληψίες

Το δίκτυο της Patient Plus διαθέτει εξαιρετικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές στην πραγματοποίηση αιμοληψιών κατ΄ οίκον ή σε εργαστηριακά κέντρα ανάλογα με την επιθυμία και προτίμηση του ασθενούς. Η Patient plus αναλαμβάνει την λήψη αίματος, την παραλαβή και την παράδοση  όλων των δειγμάτων από τον χώρο σας με ασφάλεια.

κατ'οίκον παράδοση φαρμάκων

Η Patient Plus  αναλαμβάνει την μεταφορά φαρμάκου, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένες συσκευασίες μεταφοράς με στόχο να εξυπηρετήσει τους ασθενείς που είτε δεν μπορούν είτε δεν προλαβαίνουν να μεταβούν οι ίδιοι στο φαρμακείο για να παραλάβουν τα φάρμακά τους.  Η Patient Plus συνεργάζεται με την πιστοποιημένη εταιρία ACS Α.Ε.Ε. ταχυμεταφοράς από τον οργανισμό ΕΟΠΥΥ, για την βελτίωση της εξυπηρέτησης  ασθενών.

εκπαίδευση οικογενειών και φροντιστών

Η ενημέρωση των φροντιστών ασθενών με χρόνια νοσήματα, είναι επιτακτική γιατί έχει βρεθεί ότι, μπορεί να μειώσει την επιβάρυνση που νιώθουν λόγω της παρεχόμενης φροντίδας. Είναι σημαντική η διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών ενημέρωσης και εκπαίδευσης των φροντιστών προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν επαρκώς στο δύσκολο και απαιτητικό ρόλο τους, με σκοπό την πρόληψη ή ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της ψυχοσωματικής τους υγείας και της υποβίβασης της ποιότητας ζωής τους. Η υποστήριξη μπορεί να δοθεί από τους επαγγελματίες υγείας.

εικονικός φροντιστής

Η Patient Plus παρέχει την υπηρεσία του “εικονικού φροντιστή”, δηλαδή  την ύπαρξη ενός νοσηλευτή ο οποίος αναλαμβάνει την παραλαβή και φροντίδα του ασθενή από τη στιγμή που φτάνει στο νοσοκομείο, για την πραγματοποίηση των καθιερωμένων εξετάσεων ή της θεραπευτικής αγωγής του, μέχρι την ολοκλήρωση των παραπάνω και την έξοδο του από το νοσοκομείο.

εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας

Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να επενδύουν στην δια βίου μάθηση η οποία τους προσφέρει τις νεότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο τους, έχοντας ως στόχο την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας των ασθενών. Ο προσανατολισμός της συνεχούς επιμόρφωσης είναι ασθενοκεντρική καθώς βασικός στόχος είναι η εκπλήρωση των αναγκών του ασθενούς. Η Patient Plus ενθαρρύνει & υποστηρίζει τους επαγγελματίες υγείας να εκμεταλλεύονται κάθε δυνατή ευκαιρία για γνώση.

Η Patient Plus αναλαμβάνει τη δημιουργία εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας (mobile application) για κάθε πρόγραμμα υποστήριξης ξεχωριστά. Κάθε εφαρμογή  λειτουργεί σαν προσωπικό ημερολόγιο υγείας και  παρέχει συμβουλές ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς.

μεταφορά ασθενή

Η Patient Plus αναλαμβάνει την μεταφορά των ασθενών στα νοσοκομεία/κλινικές με σκοπό την πραγματοποίηση της θεραπείας τους. Η Patient Plus είναι υπεύθυνη για την παραλαβή,  εισαγωγή καθώς και την επιστροφή του ασθενή στον τόπο διαμονής του. Στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι η φροντίδα και η εξυπηρέτηση των ασθενών με διακριτικότητα και επαγγελματισμό και όχι απλά η μεταφορά τους.