Ασφάλεια & Ποιότητα

Η Patient Plus εξασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσα από πιστοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με το ISO 9001.

Διαθέτει άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (αρ.1089) σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία αρχείου με Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα με κύριο στόχο τη διασφάλιση προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και γίνεται καθημερινά αποδέκτης.

 

Call Now Button