Φιλοσοφία

Τα προγράμματα υποστήριξης ασθενών της Patient Plus έχουν στο επίκεντρο τους τις ανάγκες των ασθενών λαμβάνοντας όμως υπ´ όψιν και τις διαφορετικές ανάγκες για υποστήριξη των οικείων και φροντιστών, των ιατρών, των φαρμακοποιών καθώς και των φαρμακευτικών εταιρειών.

Η Patient Plus αναγνωρίζει αρχικά τους λόγους που οδηγούν στην έλλειψη συμμόρφωσης των ασθενών στην φαρμακευτική τους αγωγή και στη συνέχεια διαμορφώνει το κατάλληλο πρόγραμμα υποστήριξης για να καλύψει αυτή την ανάγκη.

Η επιτυχία των προγραμμάτων βασίζεται στην εμπειρία μας σε συνδυασμό με την συνεργασία των διαφορετικών ομάδων ενδιαφέροντος (για παράδειγμα ιατρό, φαρμακοποιό κτλ.) που έχουν ως κοινό στόχο την επίτευξη των επιθυμητών θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των ασθενών παρέχοντας ανοιχτή γραμμή υποστήριξης, υπηρεσία καταγραφής ανεπιθύμητών ενεργειών (φαρμακοεπαγρύπνηση), την εκπαίδευση τους και των οικείων τους κατ´ οίκον, ψυχολογική και διατροφολογική υποστήριξη καθώς και εφαρμογή διαθέσιμη σε κινητό τηλέφωνο. Στόχος είναι η βελτίωση της συμμόρφωσης και η επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων για τον ασθενή και τους επαγγελματίες υγείας.

Call Now Button